Suudi Arabistan Konsolosluğu, Suudi Arabistan Vizesi
Suudi Arabistan Konsolosluğu, Suudi Arabistan Vizesi
Duyurular Konsolosluk resmi sitesi değildir. Resmi Web Sitesi: embassies.mofa.gov.sa

Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni

Suudi Arabistan vatandaşları resmi pasaport sahibi olmaları durumunda Türkiye’ye girişlerinde Türkiye vizesinden muaf tutulmaktadırlar. Bununla birlikte umuma mahsus pasaport sahipleri Türkiye’ye giriş için vize prosedürlerine tabi tutulmaktadırlar.

Umuma mahsus pasaport sahibi Suudi Arabistan vatandaşları 90 gün ikamet süresine sahip müteaddit Türkiye oturum izni alarak Türkiye’de dolaşım hakkına sahip olabilmektedirler.

Suudi Arabistan vatandaşı olup Türkiye’ye seyahat gerçekleştirmek isteyen kişiler Suudi Arabistan’da bulunan Türkiye Büyükelçilik ve temsilciliklerine şahsen başvuru yapmaları durumunda Türkiye vizesi başvurusunda bulunabilirler. 90 gün üzerinde Türkiye’de bulunmak isteyen Suudi Arabistan vatandaşları yine bu temsilciliklere şahsen başvurmaları, gerekli koşulları yerine getirmeleri durumunda 90 günden uzun süreli Türkiye vizesi başvurusunda bulunabilirler.

Vize başvuru süreci sonrası onay

Vize başvuru ve sonrasındaki onay süreci yaşanma ihtimali olan gecikmeler göz önüne alınarak planlanan seyahat tarihinden en az 1 ay önce başvurularını gerçekleştirmeleri tavsiye edilmektedir.

Vize başvurularında ödenmekte olan vize başvuru harcı, başvuruların olumsuz değerlendirilmesi durumunda başvuru sahiplerine iade edilmemektedir. Ayrıca, vize başvurusu olumlu değerlendirilse dahi Suudi Arabistan vatandaşları gibi diğer yabancı ülke vatandaşı kişilerin ülkeye girişleri konusunda nihai karar resmi otoriteler ve düzenlemeleri ile kararlarına bağlıdır.

Türkiye vizesi başvurusu sırasında istenmekte olan evraklar ile birlikte Türkiye’ye giriş amacı, ne kadar süre ile kalınacağının planı ve bunun dayanakları ile ikamet ve seyahat planı yanında başvuru sahiplerinden Türkiye’de kalınacak olan süreyi kapsayan tarihli geçerli sağlık sigortasının da istendiği unutulmamalıdır.

Oturum izni uzatma

Türkiye’ye giriş ve seyahati kapsayan 90 günlük vize süresi her 6 ayda 90 gündür. Genel vize başvurusu ve oturum izni 90 günü geçemez. Türkiye vizesi alındıktan sonra 90 günlük oturum iznini uzatmak isteyen yabancı kişilerin Türkiye’de bulunan İl Göç Müdürlüklerine başvurarak “kısa süreli ikamet” başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Çift pasaporta sahip vatandaşların her pasaport için ayrı 90 günlük süre ile Türkiye’de ikamet etmeleri mümkün değildir. İkamet izni, kişi üzerinden yapıldığı ve söz konusu için bireyi bağlayan hak ve yükümlülükler olduğundan ayrı pasaportlar kişiye 2 ayrı kişi hakkı tanımamaktadır.

Türkiye’ye herhangi bir sebep ile ziyaret gerçekleştirmek isteyen ya da uzun süreli bulunmak durumunda olan 18 yaş altındaki çocuğun geliş sebep ve gereklilikleri ile birlikte anne ve babadan ayrı ayrı muvaffakiyet istenmektedir. Ebeveynlerin ikisinden birinin hayatta olmaması durumunda çocuğun velayetine sahip kişinin izni ve başvurusuna yaptığı onayın belgelenmesi istenmektedir.

Türkiye E-Vize Uygulaması

Türkiye E-Vize uygulamasına geçilmeden önce Türkiye’ye girişlerde sınır kapılarında bandrol ya da kaşe uygulaması ile onanma anlamına gelen vize işlemleri artık elektronik sistem üzerinden yapılmaktadır. Kaşe ya da bandrol şeklinde verilen onaylar e-vize uygulaması ile resmiyet kazanarak kişilere zaman ve uygulama açısından kolaylık sağlamakla birlikte güvenilirlik açısından da kesinlik yaratmaktadır.

Türkiye vizesi başvuru sahipleri e-vize internet siteleri üzerinden kredi kartı ya da banka kartı yolu ile ödemelerini gerçekleştirerek elektronik ortamda vize onay işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Bu işlemin ardından belirtilmiş olan kişiye ait elektronik postaya gelen e-vizelerin yazılı çıktısı alınarak gümrük ve havayolu görevlilerine seyahat boyunca ibraz edilebilir. Bununla birlikte çıktısı alınan elektronik vize onaylarının seyahat boyunca saklanması zorunludur.

Seyahat amacı her ne olursa olsun Suudi Arabistan’da bulunan kişilerin her kategoride bulunan vize başvurusu için Suudi Arabistan’da bulunan Türkiye temsilciliklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Türkiye e-vize uygulaması şahsen başvuru yapılacak olan; eğitim, ticaret, turistik gibi tüm bu vize türlerini kapsamaktadır.

Pasaport Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Suudi Arabistan vatandaşlarının Türkiye’ye gerçekleştirmek istedikleri seyahat planı ve başvurulan vize kategorisi fark etmeksizin başvuru esnasında sunulacak olan pasaportun geçerlilik süresinin, planlanan seyahat süresi bitiminden itibaren en az 60 gün daha geçerliliğinin olması gerekmektedir. Vize muafiyeti ya da ikamet izni için de istenmekte olan bu sürenin, daha uzun süreli kalmayı ya da Türkiye’de iken oturum iznini uzatmak isteyen kişiler için daha da uzun olması kendilerinin yararına olacaktır. Aynı zamanda başvuru esnasında sunulan pasaportun 10 yıldan uzun süreli olmaması, fotoğraf ve bilgilerinin güncel olması da zorunludur.

Pasaport süresi pasaportun yazılarının okunaklı, silinmemiş, zarar görmemiş olması gibi gerekliliklerin de olması ile geçerlilik kazanacaktır.

Türkiye Çalışma Vizesi

Türkiye çalışma vizesi almak isteyen Suudi Arabistan vatandaşları, Suudi Arabistan’da bulunan Türkiye temsilciliklerine çalışma izni başvurusu yapmaları gerekmektedir. Suudi Arabistan’ da bulunan Türkiye Temsilcilikleri’ ne Türkiye çalışma vizesi başvurusunda bulunacak olan Suudi Arabistan vatandaşlarının çalışmayı beyan ettikleri firma ya da işyerinde bulunan yetkilileri de Türkiye’ de bulunan çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Suudi vatandaşlar adına, onlar ile çalışacağını beyan etmek zorundadırlar.

Suudi vatandaşların çalışmayı planladıkları firmanın kendileri adına yapacakları başvurunun olumlu sonuçlanması aynı zamanda ikamet izni yerine de geçeceği için bu kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları kararı ile nihayete erdirilir.

Türkiye Çalışma Vizesi başvurusunda bulunan Suudi vatandaşlarının başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu sonuçlandığı noktada Türkiye Temsilcilikleri tarafından kendilerinden Türkiye Giriş Vizesi harcı, Türkiye çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı gibi ödemeler istenecektir.

Türkiye Çalışma Vizesi Türkiye Temsilcilikleri tarafından “çalışma meşruhatlı vize” kategorisinde olduğu için en fazla 90 gün süreli olarak verilmektedir. Türkiye Çalışma Vizesi’ nin süresinin uzatılmak istenmesi durumunda Suudi vatandaşların Türkiye’ye geldikten sonra, Türkiye’de bulunan İl Göç İdaresi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik kurumlarına giderek bu süreyi uzatmak için gerekli evrakları vermeleri durumunda 90 günlük oturum iznini uzatma talebinde bulunmaları mümkündür.

Türkiye Staj Vizesi/ İzni Muafiyetleri

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çalışmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının, yapacak oldukları işin kapsamı ve süresi her ne olursa olsun gelir elde ediyor olmaları temel kıstas olarak alınarak geneli için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Çalışılacak olan kurum ya da firmanın bu noktada kişi ile birlikte çalışılacağının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ na başvuruda bulunması aynı zamanda konsolosluk tarafından istenen gerekli evrakların da temin edilmesi zorunludur.

Çalışma İznini Gerektirmeyen Durumlar

Türkiye Cumhuriyeti’ nin de taraf olarak bulunduğu çoklu ya da ikili sözleşmeler ile çalışma izninden muaf tutulan vatandaşlar.

Suudi Arabistan ya da diğer yabancı ülke vatandaşı olup, sportif ya da kültürel faaliyetler için 30 gün, sportif faaliyetler için 120 günü aşmamak şartıyla geçici bir süre Türkiye’de bulunmak durumunda olan vatandaşlar.

Türkiye’ye kendi ülkesinden ithal edilen çeşitli araç- gereç ya da makinanın bakımı, onarımı ve bu makine ve teçhizatın eğitimi ya da kurulumu için Türkiye’ye gelmek zorunda olan kişiler. Bu kişiler 1 yıl içerisinde toplamda 3 ayı geçmemek üzere gelmek koşulu ile ve geliş sebeplerini belgeleriyle ibraz etmek zorundadırlar.

Türkiye’den ihraç edilen, Türkiye’de üretilmiş olan makine, teçhizat, araç ve gereç ya da bir ekipmanın kurulması, bakımı, onarımı konularında eğitim almak üzere gelmek durumunda olanlar. Yine bu kişilerin de 1 yıl içerisinde toplamda 3 ayı geçmemek üzere çalışma izni alanlar.

Gerekli belgelere haiz turizm ya da eğitim firmaları gibi sektörlerde çalışıp, meslekleri ile alakalı; toplantı, organizasyon ya da gösteri amacıyla Türkiye‘ ye gelmek durumunda olanlar. Türkiye’ye giriş tarihlerinden itibariyle 6 ayı geçmemesi koşulunu da barındırarak, mevcut seyahati ve kalma amacını gerekli belgeleri ile kanıtlayabilen kişiler.

Üniversite ya da kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi ve deneyimlerini artırma niyeti ile Türkiye vizesi ile gelmek isteyen, mevcut durum ve amacını belgeleri ile ispat eden ve kalma süresinin 2 yılı geçmemek ya da eğitim süresi ile sınırlı olmak üzere olacağı beyan ve garantisinde bulunanlar.

Çeşitli makamlar tarafından sosyal, kültürel, teknik ya da eğitim alanında 6 ayı aşmamak şartıyla Türkiye’ye katkı sunmak ve hizmet vermek amacıyla geleceği ilgili makamlarca bildirilenler.

Uluslar Ajans tarafından yürütülmekte olan programlar çerçevesinde Türkiye’ye gelen yabancılar.

Uluslararası programlar dahilinde stajyer öğrenci kategorisinde Türkiye vizesi ile Türkiye’ye gelen öğrenciler.

Çalışma süresi 8 ayı geçememesi şartı ile Türkiye’ye gelen tur operatörleri ya da temsilcileri.

Futbol Federasyonu ya da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce desteklenen ya da Türkiye’de faaliyette bulunmaları adına çağrılan sporcu, antrenör ya da futbolcular.

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan ve kabotaj hattı dışında faaliyet yürüten gemilerde çalışmakta olan, ilgili makamlardan “Uygunluk Onayı Belgesi” almış olan gemi personelleri.

Türkiye ve Avrupa Birliği Mali İşbirliği çeşitli programları çerçevesinde yürütülmekte olan projelerde görev almış olan yabancı ülke vatandaşları.

Bu kapsamlar çerçevesinde Türkiye’ye gelen bu yabancıların oturum izinleri “Kısa Dönem İkamet İzni” adıyla kısa dönem oturum izni kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından verilmektedir.

Muafiyet süreleri uzatılmamaktadır. Bu çerçevedeki yabancılar bir takvim yılı içerisinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanabilmektedir. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu oturum izni tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması şartı aranmaktadır.

Muafiyet sürelerinden daha fazla süre çalışılacak olunması durumunda yabancının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma izni alması zorunludur.

Basın Meşruhatlı Vize

Sürekli görevlere atanmamak üzere, geçici olarak ülkemize gelecek SUUDİ ARABİSTAN Devleti basın mensuplarının “Basın Meşruhatlı Vize” alma şartları yoktur. Vizeye tabi tutulan ülkelere mensup basın mensuplarının, turistik vize alması bu gibi durumlarda yeterli olacaktır. Kısa dönem oturum izni alan basın mensuplarından bunun dışında bir de çalışma izni talep edilmemektedir. Türkiye'ye atanan medya mensuplarının “Basın Meşruhatlı Vize” alabilmeleri izne tabidir. 

Kazı, Araştırma, Belgesel, Film Çekimi Vizesi

Kazı ve Araştırma izni için, Suudi Arabistan’daki Türk temsilcilikleri aracılığıyla yapılacak olan kazı ya da araştırmanın amacına uygun, çalışılacak olan alan ve faaliyetleri belirtip bu çerçevede çalışılacağı beyanında bulunarak başvurusu yapılan vize alınarak Türkiye'ye giriş yapılması gerekmektedir. 

Türkiye'ye film, dizi ya da belgesel çekimi için gelmek isteyen SUUDİ ARABİSTAN vatandaşlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nden ve ilgili Valilik’ten çekilecek olan film ya da belgesel gibi bu çerçevede yürütülecek olan çalışma ile alakalı izin alması gerekmektedir. 

Türkiye’de; arkeolojik, tarihsel, jeolojik, sosyolojik ve doğaya ait konularda yapılacak bilimsel araştırmalar, incelemeler, ses bandı, video kayıt, belgesel film ve fotoğraf çekimleri için ilgili kuruluşlara doğrudan müracaat edilir. Bunların dışında kalan arkeolojik kazılar ve sualtı arkeoloji araştırmaları ile yüzey araştırmaları ve tapu kadastro kayıtlarında yapılacak araştırmalara ilişkin başvurular, Türkiye içinde, SUUDİ ARABİSTAN' ın Türkiye'deki diplomatik temsilciliği aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na; yurtdışında ise Suudi Arabistan’daki Türk temsilcilikleri aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na yapılmaktadır.  

TÜRKİYE OTURUM İZNİ

Suudi Arabistan vatandaşları da diğer yabancı vatandaşlar gibi farklı oturum izinleri çerçevesinde Türkiye’de oturum izni alma haklarına sahiptirler. Farklı çerçevelerde değerlendirilip kategorize edilen oturum izinleri kişinin sosyal, ekonomik ya da bireysel durumuna göre değerlendirilmektedir. Oturum izinleri; kısa süreli oturum izni, uzun süreli oturum izni, insani oturum izni, insan ticareti mağduru oturum izni, savaş mağduru oturum izni, aile oturum izni, öğrenci oturum izni gibi farklı kategorilerde değerlendirilerek ayrıştırılmaktadır.

Yukarıda belirtilmiş olan oturum izinlerinin süre ve kapsamları farklı olsa da genel olarak oturum izni sahibi vatandaş, vizeye ihtiyaç duymadan Türkiye’ye giriş yapabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çalışmaya müsaade eden çalışma izni ya da çalışma izni muafiyet belgesine sahip olan Suudi Arabistan vatandaşları oturum iznine ihtiyaç duymadan izinlerinde belirtilmiş olan süreler içerisinde Türkiye’de kalabilirler. Ancak belirtilmiş olan süre dışına çıkarak daha fazla gün boyunca Türkiye’de kalmak durumunda olan yabancı vatandaşların da İl Göç İdareleri’ne başvurarak oturum izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Oturum izni başvurusunda bulunmak isteyen Suudi Arabistan vatandaşlarının belirttikleri oturma izni tarihleri itibariyle oturma izni bitiminden itibaren en az 60 gün daha pasaportlarının geçerliliğinin olması gerekmektedir.

Suudi Arabistan vatandaşlarının Türkiye’de bulundukları süre zarfında Türkiye Oturma İzni başvurusunda bulunmak istemeleri durumunda, Türkiye vizesi sürelerinin bitmeden Türkiye Oturum İzni ya da oturum izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Türkiye oturum izinleri, kişiden kişiye ve kişinin ikamet etme sebebi ile orantılı olarak değişiklik gösterebilmektedir ve her yabancı için ayrı düzenlenmektedir.

E-İkamet Başvurusu

E-ikamet başvuruları Türkiye oturum izinleri başvurusu esnasında Türkiye’de bulunup oturum izni başvurusunda bulunmak isteyen yabancı vatandaşların işlemlerini kolay, hızlı ve güvenilir yapabilmeleri adına düzenlenmiştir.

İlk olarak Türkiye oturum izni başvurusunda bulunmak isteyen Suudi Arabistan vatandaşlarına sistem tarafından kendilerine yapılan başvuru sonrası bir randevu gün ve saati belirlenmektedir. Yabancı kişi, o randevu gün ve saatine riayet ederek gerekli tüm evraklarını hazır bulundurmak zorundadır.

Türkiye oturum izni uzatma başvurularında ise teslim edilmesi gereken evraklar PTT iadeli taahhütlü olarak ya da kargo aracılığı ile ikamet edilmesi düşünülen ve belgelenen yerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilmelidir.

Mevcutta oturum iznine sahip ancak Türkiye oturum iznini uzatmak isteyen Suudi Arabistan vatandaşları, oturum izinlerinin bitimine 60 gün kala oturum izni başvurularını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Türkiye'de Kısa Dönem Oturma İzni

Türkiye’de bulunan taşınmaz mülk sahibi Suudi Arabistan Vatandaşları ya da Türkiye’de faaliyette bulunan bir şirket sahibi kişiler ile Türkiye’de iş kurmayı planlayan ve bunu belgeleyecek olan, bu işlemleri de ticari faaliyet amacı ile taşınmaz, çalışan anlaşmaları ya da topyekûn üstlenilecek olan maddi yatırımları belgeleyebilecek olan Suudi Arabistan Vatandaşları il Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurarak, (vize sürelerini gösteren evrak, pasaportun da bulunması gerekmektedir) maddi varlık ve planlanan faaliyetlerini de resmi bir şekilde belgeleyerek en fazla 1 yıl süreli olarak verilebilen “kısa dönem oturum izni” talebinde bulunabilirler.

Kısa dönem oturum izni başvurusunda bulunmak isteyen Suudi Arabistan Vatandaşlarının İl Göç İdaresi Müdürlüğüne aşağıdaki evrakları teslim etmeleri gerekmektedir:

Türkiye Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Gereken Belgeler            

Türkiye Oturum İzni Uzatma Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Suudi Arabistan Vatandaşları İçin Türkiye'de Uzun Dönem Oturma İzni Nasıl Alınır?

 

Türkiye’de uzun dönem yaşamayı resmi ve geçerli hale getiren, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlandığı hizmetlerin çoğundan faydalanmayı mümkün kılan “uzun dönem oturma izni” almak isteyen Suudi Arabistan Vatandaşlarının bu başvuruyu gerçekleştirebilmeleri için öncelikle Türkiye’de kesintisiz 8 yıl yaşamış olmaları şartı aranmaktadır. Bu şartın sağlanması durumunda, Suudi Arabistan vatandaşları İl Göç İdaresi’ne gerekli olan evrakları sunarak uzun dönem oturma izni başvurusunda bulunabilirler. İl göç idaresine sunulması zorunlu olan evraklar aşağıda listelenmiştir.

Türkiye Uzun Dönem Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 

Uzatma Başvurusu

Uzun süreli oturum izinleri süresiz olarak verilir, tekrardan uzatılmasına gerek yoktur.

İkamet/Oturma İzninden Muaf Tutulan Yabancılar Kimlerdir?

Vize süresi boyunca veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar kişiler

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,

Uluslararası koruma başvurusunda bulunup “kayıt belgesi” ne sahip olanlar,

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de taraf olduğu ikili ya da çok taraflı anlaşma gereği ikamet izninden muaf tutulanlar.

Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri, görev ve kalma koşulları anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

“Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” ne sahip olan kişiler.

“Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi” sahibi olan kişiler.

“Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” olan kişiler.

Güncel ve geçerli durumda çalışma izni olan kişiler.

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de çalışma izni başvurusunda bulunarak gelir elde etmek ve Türkiye’de konaklamak isteyen Suudi Arabistan vatandaşları da diğer ülke vatandaşları gibi 6735 sayılı ve 13.08.2021’da son hali verilmiş olan Kanun’a tabi tutulmaktadırlar.

Türkiye’de çalışmak isteyen ve çalışma vizesi başvurusunda bulunmak isteyen Suudi Arabistan Vatandaşları, Suudi Arabistan’da hizmet veren Türkiye Temsilciliklerine başvuru yapmak zorundadırlar.

Çalışmayı planladıkları ya da mevcutta çalışmak üzere anlaştıkları kurum firma ya da kuruluş var ise buralardan, kendisi ile çalışılacağı onay ve kefaleti belgelerle ispatlanması gerekmektedir. Bunun için, çalışılacak yer ya da kişiden Türkiye Temsilciklerine davetiye ve kabul mektuplarını yollamaları gerekmektedir. Yapılacak olan başvuru çalışma izni ile birlikte oturum iznini de doğuracağı için başvurunun değerlendirmesi Türkiye Cumhuriyeti çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Konsoloslukları işbirliği ile karara bağlanmaktadır.

Türkiye Çalışma Vizesi başvurusunda bulunan Suudi vatandaşlarının başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu sonuçlandığı noktada Türkiye Temsilcilikleri tarafından kendilerinden Türkiye Giriş Vizesi harcı, Türkiye çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı gibi ödemeler istenecektir.

Türkiye Çalışma Vizesi Türkiye Temsilcilikleri tarafından verilecek olan Türkiye vizesi “çalışma meşruhatlı vize” kategorisinde olduğu için en fazla 90 gün süreli olarak verilmektedir. Türkiye Çalışma Vizesi’ nin süresinin uzatılmak istenmesi durumunda Suudi vatandaşların Türkiye’ye geldikten sonra, Türkiye’de bulunan İl Göç İdaresi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik kurumlarına giderek bu süreyi uzatmak için gerekli evrakları vermeleri durumunda 90 günlük oturum iznini uzatma talebinde bulunmaları mümkündür.

SUUDİ ARABİSTAN Vatandaşları Türkiye’de Çalışma İzni

Suudi Arabistan Vatandaşları, Suudi Arabistan’da bulundukları süre zarfında Türkiye’ de çalışmak istiyorlar ise Türkiye vizesi başvurularında olduğu gibi ülkelerinde iken, Türkiye temsilciliklerine yapmak durumundadırlar. Başvuru esnasında Türkiye’de çalışacaklarını beyan ettikleri firma ya da kurum tarafından imzalanmış, kendileri ile başvuru sahibin çalışacağı taahhüdünde bulunan resmi bir yazı, kefalet getirmek zorundadırlar. Bununla birlikte iş sözleşmesi, atama ya da görevlendirme yazısını da beraberinde sunmak zorundadırlar.

Türkiye çalışma izni başvurusunun kabulü ile Türkiye temsilcilikleri tarafından başvuru sahibi Suudi Arabistan vatandaşına bir referans numarası verilerek bu referans numarası Türkiye’de faaliyette bulunan işverene iletilir.

Verilmiş olan bu referans numarası ile işveren, e-devlet üzerinden Türkiye çalışma İzni başvurusu sahibi adına çalışma izni başvurusunda bulunmak zorundadır.

Türkiye çalışma vizesi başvurusunda bulunan kişi adına, başvuruda bulunduktan sonra 10 gün içerisinde e-devlet üzerinden giriş yapılarak çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilmek zorundadır.

Türkiye çalışma izni başvurusu için sunulması zorunlu evraklardan olan iş sözleşmesi, tarafların yan yana bulunmaması nedeni ile ıslak imzalı hallerinin posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Yurtiçinden Çalışma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi için verilen oturma izinleri hariç, herhangi bir sebeple en az “altı ay” süreli ikamet izni almış ve iznin süresi sona ermemiş olan Suudi Arabistan Devleti vatandaşları için ilgili işverenler başvurularını yurt içinden (Ayrıca ilgili T.C. dış temsilciliğine başvuruya gerek kalmaksızın) ÇSGB’ na yapabilirler.

TÜRKİYE ÇALIŞMA İZİNLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Türkiye’de ikamet ediyorken yapılacak Türkiye vizesi ve çalışma başvuruların da, başvuru yapılması planlanan tarih bitiminden itibari sonrası en az 6 ay daha geçerli olacak olan güncel oturum izni örneği. Bu şart öğrenim gereği alınan izinleri için geçerli değildir.

Türkiye’ye kendi ülkesinde iken çalışma izni talebinde bulunup bu izinle gelen ancak oturum iznine sahip olmayan Suudi Arabistan vatandaşlarının iş sözleşmesi ya da şirket akitlerini ibraz etmeleri zorunludur.

NOT: Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında yer alan firmalar için düzenlenmiş ölçütlerden asgari düzeyde birini karşılayan işyerlerinden birinde çalışacak olan  kilit personel sıfatlı SUUDİ ARABİSTAN vatandaşları Türkiye’de yasal olarak bulunacaklarını (Emniyet Müdürlüğü’nce verilecek olan yazı ya da  pasaportun vize sayfası ve giriş tarihini gösterir bölümünün onaylı örneğinin beyan edilmesi durumunda ) kanıtlamaları durumunda çalışma izni müracaatı doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılabilecektir.

Latin harfleri ile yazılmış tercüme edilmiş ya da yeminli tercüman tarafından tercümesi onay ve mühürlü olan güncel pasaport.

Yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılarak gerekli makamlara imzalatılmış olan diploma ya da çalışılacak olan alandaki yetkinliği gösterir sertifika, belge.

Diploma ya da gerekli odalar tarafından henüz verilmemiş ancak almaya hak kazanılmış olan diploma ya da meslek erbabı olduğunu gösterir belgenin geçici ve onaylı ya da hazırlanıyor olduğunu gösterir resmi makamlar onaylı belgesi.

İnternet üzerinden online olarak yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak Başvuru Formu ve dilekçenin 6 işgünü içinde ÇSGB’ye teslimi zorunludur.

İşveren Kurumdan İstenen Belgeler Nelerdir?

Oturum ve çalışma izni talebinde bulunan Suudi Arabistan vatandaşının çalışma izni müracaat dilekçesi. Bu dilekçe elektronik ortamda taratılarak işverenin ıslak imzasının atılması vesilesiyle işveren tarafından yollanması istenecektir.

Suudi Arabistan personel müracaat formu. Elektronik ortamda doldurularak çıktısı alınan form işçi ve işveren tarafından karşılıklı olarak imzalanıp Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir nüshasının gönderilmesi gerekmektedir.

SUUDİ ARABİSTAN’lı Personel İçin Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda İşveren Kurumdan İstenen Belgeler Nelerdir?

Suudi Arabistan Vatandaşlarının Çalışma İzni Başvuruları Nasıl Sonuçlandırılmaktadır?

Çalışma izni başvurusu sonuçlanan Suudi Arabistan vatandaşına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kararı (izin veya ret) ilgili işverene e-posta yoluyla bildirilir. Suudi Arabistan' dan yapılan başvurularda sonuç, ilgili Türk temsilciliğe de online olarak ayrıca bildirilir. Çalışma izni verilmesi halinde, Suudi Arabistan vatandaşının, başvuru yaptığı Türk temsilciliğe giderek çalışma ve ikamet izin harçları ile vize harcını ödemesi gerekmektedir.

Dış temsilcilikçe Suudi Arabistan vatandaşının pasaportuna vize etiketi yapıştırılması sonrasında şahıs Türkiye’ye giriş yapabilir. Söz konusu harçlar ödenmeksizin yurda giriş yapan yabancıların çalışma izinleri geçerlilik kazanmamaktadır. Diğer yandan, düzenlenen çalışma izni kartı PTT Kargo ile işveren adresine ulaştırılmaktadır.

Çalışma İzninin Reddedilmesi Halinde Nereye İtiraz Edilebilir?

Çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin ÇSGB tarafından verilecek kararlara karşı ilgili işveren tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üzerinden online olarak yapılır. İtiraza ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. İtirazın ÇSGB tarafından reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

Türkiye Çalışma İzni Nasıl Uzatılır?

ÇSGB tarafından Suudi Arabistan vatandaşlarına verilmiş olan çalışma izni süresinin uzatılması için; mevcutta alınmış olan çalışma izninin bittiği itibaren en fazla 2 ay olmak suretiyle, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunmak zorunluluğu vardır. Çalışma izni süresi bitim tarihinden sonra yapılacak olan süre uzatma başvuruları işleme konulmayacaktır.

Türkiye’de çalışma izinlerinin uzatılma talebi online olarak yapılmaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra çıktısı alınacak olan başvuru formu Suudi Arabistan vatandaşı kişi ve onun işvereni tarafından ıslak imzalı bir şekilde imzalanarak 6 iş günü içerisinde başvuru sahibi tarafından bizzat ya da posta yolu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edilmelidir.

Türkiye Çalışma İzinleri Harcı ne kadardır ve nasıl yatırılır?

492 No' lu Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek olan çalışma izni evrakları harç uygulamasına tabidir. Çalışma izin talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca olumlu bulunması halinde alınacak olan iznin süresine göre farklılaşabilecek olan çalışma izin harçlarının yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl yeni hesaplamalar ile baştan belirlenmektedir ve Resmî Gazete' de yeni belirlenmiş olan harç miktarları yayımlanmaktadır. Harç miktarı ile yatırılması gereken banka hesap ve şube bilgilerine ilişkin veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesinde miktarların yayımlanması ile paylaşılmaktadır.

Yurtiçinde yapılacak olan çalışma izin (süre uzatma başvuruları da dahil olmak üzere) tüm başvuru ve talepleri çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, başvuru uygun bulunan yabancıların ödemesi gereken harç ve değerli kâğıt bedellerinin başvuru olumlu sonuçlanan kişi tarafından ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir. Bakanlık tarafından başvuru sahibine mesaj yolu ile bilgilendirilme yapılacağından, bu bilgilendirmeden önce herhangi bir tutar yatırılmaması gerekmektedir.

İnternet üzerinden bakanlık web sitesinde duyurulacak olan harç bedelleri ile değerli kağıt bedellerinin yalnız ve yine bakanlık web sitesinde belirtilen banka şube ve hesap numaralarına yatırılması gerekmektedir. Yatırılacak olan tutarlar online olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sisteminde online olarak yansıdığı için ayrıca bir makbuz ibrazına gerek yoktur.

Yurt dışından yapılacak olan Türkiye vizesi başvuruları karşılığında ödenmesi durumunda olunan harç ve değerli kağıt bedellerinin yurtdışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapılması gerekmektedir.

ÖZELLİK ARZEDEN YABANCI YATIRIMLAR NELERDİR?

“Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik” gereğince, Özellik Arz eden Yabancı Yatırımlara kapsamında alınması planlanan çalışma izinlerini özel hüküm ve yaptırımlara tabi tutulmakta olup, çalışma izinlerinin başvuru sahibi kişilerin bu izinleri daha kolay bir şekilde almaları hedeflenmektedir. Bu kapsam dışındaki doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek personel için talep edilen çalışma izin başvuruları 4817 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar; 4875 sayılı yasa alanına giren ve aşağıdaki koşulların en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder:

Kilit personel; Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az bir tanesini sağlayan personelidir:

Aşağıdaki alanlardan en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi

TÜRK VATANDAŞLARI İLE EVLİ SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLARININ TÜRKİYE'DE AİLE BİRLEŞİMİ

Türk vatandaşları ile evli Suudi Arabistan vatandaşlarının Türkiye'de aile birleşimi yapabilmeleri için bir takım yasal düzenlemeler ve istenen bazı belgeler vardır. Bu da oturum benzeri bir çalışma olup bir kısım farklı bilgiler içerilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi önemlidir.

Suudi Arabistan’daki Türk Temsilciliklerine yapılan başvurularda talep edilecek belgeler şunlardır:

SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Türkiye’de yüksek öğrenim sistemi Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından yönetilir. Türkiye'de üniversiteler özerk yapıdadır ve kendi akademik takvimlerini yaparlar. Türkiye'de akademik yıl Eylül’de başlar, Haziran’da sona erer. Kış ve yaz olmak üzere iki tatil vardır. Bazı üniversitelerde yaz okulları da bulunur.

Türk üniversitelerinde:

SUUDİ ARABİSTAN’ dan Öğrenci Kabulü

2010 yılından bu yana Türkiye'deki üniversitelere öğrenci kabulü, üniversiteler bizzat kendileri tarafından belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan şartlarla yapılmaktadır.

Bu çerçevede, mevcut durumda çoğu üniversite kendi sınavlarını yapmakta, bazı üniversiteler ise SUUDİ ARABİSTAN Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı üniversite giriş sınavı puanlarını temel almakta, bazıları ise lise diploması notları ve öğrencilerin uluslararası sınavlardan aldıkları puanları göz önünde tutmaktadırlar.

Ön lisans:

2 yıl sürelidir. Ön lisans mezunları merkezi bir sınava girmeden ön lisans diplomasını alabilirler.

Lisans:

Genelde 4 yıllıktır. Tıp benzeri bazı özel programlar 6 yıl ve daha fazla sürebilir.

Yüksek Lisans:

Türkiye’deki üniversitelerde Yüksek lisans programları çeşitlilik arz etmektedir. Tezli olan programlar 2 yıl, tezsiz olan programlar ise 1,5 yıl sürer. Doktora programları genelde 4 yıl sürmektedir.

Doktora sonrası programlar:

Türkiye’de doktora sonrası programları da mevcuttur ve süresi programa ve üniversitelere göre değişebilir.

Türkiye’deki Üniversiteler

Türkiye'de 2 tür üniversite vardır: Devlet ve Vakıf Üniversiteleri. Tüm üniversiteler YÖK tarafından denetlenir. Bu üniversitelerin tümünde en az bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sonrası programları sunulmaktadır. 

Türkiye’deki Üniversitelere Başvuru Koşulları

SUUDİ ARABİSTAN uyruklu öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere ilgili üniversite tarafından tespit edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan şartları karşılamaları durumunda kabul edilmektedir.

Lisans Programlarına Başvuru

Türkiye’deki üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen Suudi Arabistan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler, öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru

Türkiye’de yüksek lisans eğitimi almak isteyen SUUDİ ARABİSTAN öğrencilerinden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

Kayıt için gerekli bütün belgeler ilgili üniversiteye Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

TÜRK - SUUDİ ARABİSTAN ÜNİVERSİTELERİ ARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARI

SUUDİ ARABİSTAN üniversiteleri ile Türk üniversiteleri arasında imzalanan ikili anlaşmalarla, iki ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin karşılıklı olarak diğer ülkedeki üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görmelerine imkân sağlamaktadır.

Bu çerçevede, son dönemde en gözde değişim programlarından biri Mevlana Değişim Programı’dır.

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Programı karşılıksız burslar veren ve Türk üniversiteleri ile diğer ülkelerin üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimini hedefleyen  bir  değişim programıdır. Bu program coğrafi sınırları gözetmeksizin dünya üzerindeki yüksek öğretim kurumlarının hepsini kapsar.

Finansal Konular

Öğrenci Katkı Payı

Her akademik yılın başında Türk hükümeti yükseköğretim içim asgari ve azami katkı payı miktarlarını belirler. Uluslararası öğrenciler için katkı payları devlet ve vakıf üniversiteleri için farklıdır ve farklı üniversiteler için değişiklik gösterebilir. Devlet üniversiteleri için asgari ve azami katkı payları  farklı disiplinlerdeki farklı  tür(örgün-ikinci öğretim),bölüm ve öğrenim süreleri  dikkate alınarak bakanlar kurulu tarafından açıklanır. Daha sonra, üniversite senatoları belirlenen taban ve tavan miktarları dikkate alarak her program için ödenmesi gereken katkı payını belirler. Vakıf üniversitelerinde ise katkı payları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Tahmini yıllık katkı payları

Lisans Programları

Devlet Üniversiteleri:

Vakıf Üniversiteleri:
5.000 – 20.000 ABD Doları

Yüksek Lisans Programları

Devlet Üniversiteleri:

 Vakıf Üniversiteleri:
     5.000 – 20.000 ABD Doları

SUUDİ ARABİSTAN'LI ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLAR 

Vakıf üniversiteleri diğer ülke vatandaşlarına olduğu gibi SUUDİ ARABİSTAN vatandaşı öğrencilere de çok sayıda burs imkânı sunmaktadır. 

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanan iki  burs imkânı  bulunmaktadır:

Türkiye Bursları

Türkiye bursları eğitimlerini finanse etmeleri için ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli burslar sunmaktadır.  Bu burslar Türkiye’de eğitim gören uluslararası yükseköğretim öğrencilerine verilmektedir.

TÜBİTAK Bursları

TÜBİTAK aşağıdaki programlara devam eden uluslararası öğrencilere finansal destek sağlamaktadır:

SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLARI İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞI

Türkiye vatandaşlığının kazanılması hususunda ihtiyaç duyulan bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

Türkiye Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Ne Demektir?

Doğumla edinilen Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla edinilen vatandaşlık, doğum anından itibaren geçerli olur. 

Soy bağı 

Türkiye'de veya Türkiye dışında, Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği dahilinde doğan çocuk Türk vatandaşı kabul edilir. 

Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. 

Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise, soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi durumunda Türk vatandaşlığını edinir. 

Doğum yeri 

Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından kaynaklı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını edinemeyen çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. 

Türkiye'de bulunmuş çocuk aksi tespit edilmedikçe Türkiye'de doğmuş kabul edilir. 

Türkiye Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Nasıl Olur?

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı ülke vatandaşı, kendi Devleti çift vatandaşlığı kabul ediyorsa, T.C. Vatandaşlık Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Ancak şurası vurgulanmalıdır ki, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. Yani şartları sağlayan herkesin Türk vatandaşlığını kazanması diye bir durum söz konusu değildir. Çünkü kime vatandaşlık verip, kime vermeyeceği devletlerin egemenlik alanına giren bir husustur.

Başvuru için aranan şartlar

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda; 

şartları aranır. 

Türk vatandaşlığını edinmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarında, yukarıda sayılan koşullarla birlikte, taşıdıkları devletin vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir. 

Reddedilen dosyalar

Aşağıda durumu belirtilen kişilerin dosyası, başvurulan yerdeki Valilik tarafından reddedilir.  

Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

Dosyası eksiksiz ve şartlara uygun olarak hazırlanmış olan kişilerin soruşturması il emniyet müdürlüğünce yapılır. Soruşturması süreci sona eren yabancının dosyası Valiliğe iade edilir ve Valilik de dosyayı Komisyona gönderir.

Komisyon, başvuru sahibinin, yukarıdaki şartların tümünü karşılayıp karşılamadığını, dosya üstünde incelemek ve karşılıklı mülakat gerçekleştirmek suretiyle tespit eder. Başvuru sahibinin ailevi durumu da bu mülakat sırasında incelenir ve Türk soylu olup olmadığına da dikkat edilir. Sağır ve dilsizlerin mülakatı kendi işaret dillerinde bir mütercim yardımıyla veya okur-yazar ise yazmak usulüyle gerçekleştirilir.

Komisyonun kararı olumlu olursa dosya Bakanlığa, karar olumsuz ise dosya Valiliğe gönderilir.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller nelerdir?

Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali olmamak kaydıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’nın teklifi, T.C. Bakanlar Kurulu’nun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. 

Türkiye'ye endüstriyel tesisler getiren veya ilmi, teknolojik, iktisadi, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti olan ya da olacağı düşünülen ve ilgili Bakanlıklar tarafından kendileriyle ilgili gerekçeli öneride bulunulan kişiler. 

Vatandaşlığa geçirilmesi mecburi görülen kişiler. 

Göçmen kabul edilen kişiler. 

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması nasıl gerçekleşir?

Bir Türk vatandaşı ile evlenmek, kişiye Türk vatandaşlığını kendiliğinde kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; 

Aile birliği dahilinde yaşama, 

Evlilik birliği ile örtüşmeyecek faaliyetlerde bulunmama, 

Ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, 

şartları aranır. 

NOT:

Evlenme Yolu ile Vatandaşlık Kazanma Başvurularında İstenen Evrak Nelerdir?

Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen reşit olmayan kişi, ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durumu olmamak kaydıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını edinebilir. 

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması nasıl olur?

Kanunun 27. maddesi uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde (18-21 yaşlar arası) seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ​

Türk Vatandaşlığının Türkiye’de Yatırımlar Yapılması Usulüyle Kazanılması hangi şartlarda gerçekleşir?

Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanması yöntemlerine 12 Ocak 2021 tarihi itibariyle yeni bir yöntem daha eklenmiştir.

Anılan tarihte Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeye göre, aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayan yabancılar ülke vatandaşları, ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir:

Türk vatandaşlığından çıkma hangi durumlarda gerçekleşir?

Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.

Reşit ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

Yabancı bir ülke vatandaşlığını edinmiş olmak veya edineceğine ilişkin ikna edici

belirtiler bulunmak.

Türk vatandaşlığını kaybettirme nasıl olur?

Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca saptanan kişilerin Türk vatandaşlığı, İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybı nasıl gerçekleşir?

Aşağıda durumları belirtilenler, reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler.

Yukarıdaki şartlar gereğince vatandaşlığın kaybı ilgiliyi vatansız kılacaksa, seçme hakkı kullanılamaz.

Çoklu Vatandaşlık

Türk vatandaşlık mevzuatı birden fazla vatandaşlığa izin vermektedir.

Bu çerçevede, herhangi bir nedenle yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişilerin, buna ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak araştırma sonucunda kaydedilen aynı kişiler olduklarının saptanması halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair bildirimde bulunulur.

Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular Türkiye içinde ikamet edilen yer Valiliğine, Türkiye dışında ise Türkiye'nin Dış Temsilciliklerine bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekâletname ile yapılır.

Bilgi ve belge istenmesi: Vatandaşlık işlemlerine ilişkin inceleme ve araştırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca gecikmeksizin verilir.

Maddi hataların düzeltilmesi: Alınan kararlarda maddi bir hata bulunduğu sonradan tespit edilirse, kararı veren makam tarafından düzeltme veya değiştirme kararı alınır.

Tebligat: Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin kararlar ilgiliye ve başvuru makamlarına bildirilir. Kaybettirme kararları ise Resmî Gazete’ de yayımlanır ve yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

    Vatandaşlık Başvurusu İçin İstenen Evraklar

Türkiye Vizesi, Oturum ve Çalışma İzni