Suudi Arabistan Konsolosluğu, Suudi Arabistan Vizesi
Suudi Arabistan Konsolosluğu, Suudi Arabistan Vizesi
Duyurular Suudi Arabistan Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: embassies.mofa.gov.sa

Suudi Arabistan Evrak Tasdik İşlemleri

Evrak Tasdik İşlemi Nedir?

Evrak tasdik işlemleri, evrakın üstüne atılan imzanın gerçek olduğunu, evrakı imzalayanın görevini doğrulamak amacıyla yabancı bir resmi evraka geçerlilik kazandırmak, evrakın resmi olduğunu kanıtlamak suretiyle kendi ülkesi dışında da geçerli olması için uygulanan bir idari prosedürdür. Ülkelerin evrak tasdik işlemleri, değişiklik gösterebilmektedir. Evrak tasdik işleminde bölgede bulunan valilik ve o ülkenin konsolosluğu, belgenin gerçek ve yasal olduğunu ibraz ederek belgeyi Türkiye dışında yasal duruma getirir.

Evrakın tasdiki belgenin geçerliliğini başka ülkelerde de geçerli olmasını sağlamak için yapılan resmi bir uygulamadır. Evrak tasdik işleminde evrak çeşitlerine bakılmaksızın birtakım prosedürler uygulanmaktadır. Evrak tasdik işlemleri hem bireysel hem de ticari evraklara uygulanabilmektedir.

Evrak Tasdiki Nasıl Yapılır?

Evrak tasdik işlemleri, ticari fatura tasdiki, diploma tasdiki, çalışma izni için tasdik, evlilik cüzdanı tasdiki, menşe sertifikası, vekaletname gibi evrakların tasdik işlemlerinin konsolosluk tarafından yapılmasıdır.

Menşe sertifikası, uluslararası gelişen ticaretteki ürünlerin menşeini (üretildiği yeri) gösteren bir belge türüdür. İhracatı yapılacak olan ürünlerin çıkış ülkesini belgelemek için ürünlerin ihraç edileceği ülkenin yetkili makamları tarafından onaylatılması gerekmektedir. Türkiye’den yapılması planlanan ihracatlarda ürünlere ait menşe sertifikası, faturaların ihracatı yapılacak ülkenin konsolosluğuna onaylatılması gereklidir.

Suudi Arabistan evrak tasdik işlemlerinde resmi evrak, yeminli bir tercüman tarafından İngilizceye çevrilir. Orijinaline uygun olarak hazırlanan, İngilizceye çevrilen evrak, noter tarafından tasdiklenir. Evrakın Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı ticaret odasına onaylatılması gerekmektedir. Kişinin bağlı bulunduğu ilin valiliğine giderek onaylatması gerekir. Valilik tarafından da onaylanan resmi evrak Ankara’ya Dışişleri Bakanlığı’na onaylatılmak üzere gönderilir.

Bakanlıkta onaylanan evrakın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu’na onaya götürülmesi gerekmektedir. Evrak tasdik işlemleri ortalama 5-7 işgününde sonuçlanmaktadır. Şahsi evrak tasdik işlemlerinde örneğin; evlilik cüzdanı tasdiki, diploma, evrakın tasdik işlemi için ticaret odasına onaya gönderilmesi gerekmemektedir.

Suudi Arabistan Evrak Tasdik İşlemleri Detayları

Suudi Arabistan evrak tasdik işlemleri bir evrakın resmi olduğunun başka ülkelerde de geçerli olmasını sağlamak amacıyla yapılan bir resmi uygulamadır. Suudi Arabistan evrak tasdik işlemi belgenin türüne bakılmaksızın belli aşamalara tabidir. Tasdik işlemi yapılması gereken resmi evrak yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevrilir. Aslına sadık kalınarak oluşturulan nüsha noter tarafından onaylanır.

Suudi Arabistan evrak tasdik işlemleri için hazırlanması gereken belgeler şunlardır.

Tasdiki yapılacak evrakın Türkçe’den İngilizceye tercüme edilmesi gereklidir. Yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılan evrakın noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Tasdik yapılacak evrakın aslı, noter ve yeminli tercüman tarafından onaylanmış evraklarla Valilik tarafından onayının yapılmadı gerekmektedir. Ardından evrak Dışişleri Bakanlığı’nın Ankara ofisine gönderilerek onaylatılır. Bakanlık tarafından onaylanan evrak  Suudi Arabistan Konsolosluğu’na onaylatılmaya gönderilir. Suudi Arabistan Konsolosluğu tasdiklenecek her evrak için ayrı ücretlendirme yapmaktadır.

Menşe sertifikası ihracatçının kayıtlı olduğu ticaret odası tarafından tasdik edilen ürünlerin üretildiği yeri gösteren belgedir. İhraç edilecek ürünün menşeini belgelemek için ürünlerin ihraç edileceği ülkenin yetkili temsilcilikleri tarafından onaylanması gerekir. Türkiye’den yapılacak ihraç işlemlerinde ihraç konusu ürünün menşe sertifikası ve faturaların, ürünlerin ihraç edileceği ülkenin konsolosluğuna onay götürülmesi gerekmektedir.

Ortadoğu ülkeleri konsolosluklarında menşe şahadetnamesi, vekaletname, fatura tasdiki, sözleşmeler gibi evrakların dışında açılan ihalelere katılacak şirketlere ait belgelerin tasdikleri de yapılmalıdır. Konsolosluk tasdikli fatura, ihracatçının kendi orijinal faturasını düzenleyerek ihraç edeceği ülke konsolosluğuna tasdik ettirdikten sonra ithalatçıya gönderdiği faturaya denir. İhracatçı ilk önce kendi faturasını düzenler, sonra da bağlı olduğu ilin valiliğine giderek hazırladığı faturayı onaylatır.

Ortadoğu ülkelerinin ticaret uygulamaları, ülkeler tarafından ithal edilecek ürünlerin gümrük işlerine teşkil edecek konsolosluk tarafından tasdik edilmiş faturanın beyan edilmesini istemektedir.

Bu nedenle ithalatı yapılması planlanan ürünlerin faturası Türkiye’deki temsilcilikler tarafından tasdik edilmelidir. Ortadoğu ülkelerinin ticari, diplomatik ve turistik amaçlarla seyahat edenleri vize uygulamalarına tabi tutmalarına benzer, Türkiye’den ihracatı yapılacak ürünler için de ülkeler fatura, menşe sertifikası gibi belgelerin yetkili birimler tarafından tasdiklenmesi şartını getirmektedir. Türkiye’de düzenlenmiş apostilli belge başka bir ülkede ibraz edilecekse konsolosluk yetkilileri tarafından da onaylanması gerekmektedir.

Fatura tasdiki ile ürünlerin menşei ve ihracat yapılacağı ülkenin belirlenmesi gibi ürünlerin ihraç fiyatının cari piyasa fiyatına uygunluğu, ithal ülkesi konsolosluğu tarafından kontrol edilmiş olur. Böylece damping yapılması engellenir ve ithalatçı ile ihracatçı şirket anlaşarak ülke dışarısına döviz kaçırılması engellenmiş olur. Fatura tasdiki ile ithalatçı ülkenin düşük faturalarla mal ücretlerini düşük, az göstermek suretiyle vergi kaçırmasının önüne geçilir ya da ithalatçının ihracatçı ile anlaşarak ülkesi dışına döviz kaçırması engellenir. Fatura tasdikleri alıcı ülke mevzuatına göre değişiklik göstermektedir.

Onaylanması istenen evraklar ticari fatura, menşe şahadetnamesi, sağlık sertifikası gibi evraklardır. Bu evrakların ihracatı yapılması planlanan ülke temsilciliklerinden tasdik işleminin yapılması gerekmektedir. Tam tersi bir durumda ise ürünleri alan şirket kendi gümrük işlemlerini yapamamaktadır. Ülke temsilciliklerinin tasdik işlemleri ve uygulamaları değişiklik gösterebilmektedir.

 

 

 

Suudi Arabistan Evrak Tasdik İşlemleri